PAK, “AMAÇLARIMIZ VE HİZMET KONULARIMIZ MEMLEKETİMİZ İÇİN

Ana Sayfa » Simav Haberleri » PAK, “AMAÇLARIMIZ VE HİZMET KONULARIMIZ MEMLEKETİMİZ İÇİN
Paylaş
Tarih : 11 Mayıs 2019 - 9:23

TEMA Vakfının unutulmaz Simav Gönüllü Sorumlusu Ömer Önder’den nöbeti teslim aldıktan sonra kendisi gibi TEMA Gönüllüsü arkadaşlarıyla Simav’da önemli başarılara, hizmetlere ve oluşumlara imza atan Gönül
Pak, yaptıkları her çalışmanın memleket ve insanları için olduğuna dikkat çekti. Ramazan ayı nedeniyle saha ve eğitim kurumu çalışmalarına kısa bir mola verdiklerini gazetemize anlatan TEMA’nın Simav Gönüllü Sorumlusu Gönül Pak, TEMA olarak var oluş nedenlerini, yaptıkları ve yapacakları çalışmaları hatırlatarak ağaç sevgisi, doğal varlıkların korunması, gelecek nesillere yaşanır bir Türkiye ve dünya bırakabilme gayretleri ve daha birçok konuda TEMA hedeflerinden söz etti.
Simav’ın Gönüllü TEMA Sorumlusu Pak, şöyle devam etti:
*Ülkemizde ve Dünyada doğal varlıkların ve sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak-su düzeninin sürekliliğine ve ekolojik dengeye müdahalelerin önlenmesi, tarım arazilerinin korunması, mera ıslahı, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi ile iklim değişikliği ve değişkenliği konusunda kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, kırsal kalkınmaya öncülük edilip yardımcı olunması, bu alanda milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için gerektiğinde hukuksal alanda da mücadele etmek,
*Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek,
*Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve toprak örtüsünün, tarım alanlarının, meraların, suların,
ormanların korunması, geliştirilmesi, mümkün olanlarının yenilerinin tesis edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak
TEMA Vakfının kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için ise:
a) Teknik, bilimsel ve idari yönden yeterli kadro ve teşkilat meydana getirilebilir. Kurulacak kadro ve teşkilat için, Vakıf amacının gerçekleştirilebilmesi ve bilinçli bir kamuoyu yaratabilmek gayesi ile eğitim programları hazırlar ve uygulamak için gerekli düzenlemeleri yapar.
b) Peyzaj düzenlemesi dâhil yeşil alan, mera, ağaç topluluğu ve orman tesis etmek veya kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme çalışmaları yapmak için yurt içinde veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
c) Doğanın korunması, yeşilin, ağacın ve ormanın fayda ve zarureti, erozyonla mücadele ile ilgili bilgilerin verileceği eğitim programları düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
d) Eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek için gerek duyacağı mahallerde eğitim merkezleri kurabilir, doğa ve erozyon okulu açabilir, yabancı personel istihdam edebilir.
e) Amacının gerçekleşmesi için yakın konularda faaliyet gösteren özel veya resmi kurum, merkez, enstitü, dernek ve vakıflar ile amacına dönük işbirliği yapabilir. Yetkili makamların izni ile söz konusu işbirliğini yurt dışında da gerçekleştirebilir.
f) Amacı doğrultusunda düzenlenen ulusal ve uluslararası seminer, konferans ve toplantılara katılabilir ve bunları düzenleyebilir.
g) Yapacağı hizmetler karşılığında, yurt içindeki ve yurt dışındaki, vakıflar dâhil tüm kurum, kuruluş ve kişilerden, vakfın amacına sarf edilmek üzere, bağış alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında yardım toplayabilir. Yurt içinde ve yurt dışından menkul ve gayrimenkul bağışı kabul edilebilir. Vakfın amacı ile bağdaşmak kaydı ile şartlı amaçlı bağışları kabul edebilir.
h) Amacı doğrultusunda yayınlar yapabilir, basın ve yayın organları ile işbirliği yapabilir.
i) Amacı doğrultusunda kampanyalar açabilir, diğer her türlü faaliyet ve etkinliklerde bulunabilir. Amacı doğrultusunda mevzuatı geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir, davalar açabilir yahut açılmış davalara katılabilir.
j) Yetkili makamların izni ile gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhinde intifa hakları, ipotek ve sair aynî ve şahsi hakları tesis ve fek edebilir.
k) Öncelikle örnek uygulama projelerinin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve amaca yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirket ve/veya ticari işletme kurabilir ve/veya mevcut bir şirkete iştirak edebilir. Bu konularda karar verme yetkisi ile şirket kurulması halinde kurulacak şirketin nev’i, sermayesi ve sair gerekli konularda karar verme yetkisi ise TEMA Yönetim Kurulu’na aittir. *Haber: Şerif Erel

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

BAŞKAN BİÇER AK PARTİ BÖLGE TOPLANTILARINA KATILACAK

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları, bir yıl aradan sonra 17-19 Eylül tarihleri arasında Balıkesir’de

KAYBOLAN DEMANS HASTASI ŞÜKRİYE TEYZEYİ JANDARMA BULDU

Son yıllarda Alzheimer ya da demans hastası olarak bilinen yaşlı kişilerin kayboluşuna  eklenen Hacıhüseyinefendi köyünden 1930 doğumlu

BAŞKAN BİÇER’DEN ÖĞRENCİLERE MASKE VE KALEM KUTUSU DESTEĞİ

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, eğitim ve öğretim yılı başlarında geleneksel hale getirdiği ilkokul birinci sınıflara yönelik kırtasiye