SEÇİME 75 GÜN KALDI

Ana Sayfa » Simav Haberleri » SEÇİME 75 GÜN KALDI
Paylaş
Tarih : 14 Ocak 2019 - 12:15

4 Ocak 2019 Cuma gününden itibaren muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Yetkililer seçmenlerin ikamet ettikleri mahalle muhtarlıklarında askıda bulunan listeleri incelemelerini isterken, seçim takvimine göre Simav’ın 18 mahallesine ilişkin geçici seçmen listelerine yapılan itirazlar ve düzenlemelerin ardından son şeklinin verileceğini Yüksek Seçim Kurulu kararı olarak duyurdu.

6 belde 83 köyü bulunan Simav’ın 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri sorunsuz bir şekilde geride bırakmak için Simav İlçe seçim Kurulu Başkanlığı çalışanları hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken kesin olmayan seçmen listelerine göre 18 mahallenin her birinde oy kullanacak seçmen sayıları ise şu şekilde:
Cuma Mahallesi 798, Çavdır Mahallesi 389, Değirmenciler Mahallesi 151, Esenevler Mahallesi 1296, Fatih Mahallesi 3209, Hacıahmet Oğulları Mahallesi (Hüsüm) 209, Hisarardı Mahallesi 3045, Karakür Mahallesi 966, Karşıyaka Mahallesi 810, Kekliktepe Mahallesi 847, Muradınlar Mahallesi 1594, Sırapayam Mahallesi 324, Tabakhane Mahallesi 821, Tepecik Mahallesi 414, Yenimahalle 415, Yeşilova Mahallesi 623, 101 Evler Mahallesi 1058 ve 4 Eylül Mahallesi 1880.
31 Mart 2019 Pazar günü tüm yurtta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun ilan ettiği seçim takvimine göre 15 Ocak-31 Mart 2019 tarihleri arasında seçim takviminde yapılacak çalışmalar ise şu şekilde sıralanıyor:
15 Ocak 2019 Salı – Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alanlara tebligat yapılacak.
Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü.
Ön seçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ön seçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.
17 Ocak 2019 Perşembe – 5 Ocak’ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirilecek. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erecek.
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen-lerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.
19 Ocak 2019 Cumartesi – Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.
23 Ocak 2019 Çarşamba – Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılacak, ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.
27 Ocak 2019 Pazar – Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.
Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurullarına verdikleri listeler askıya çıkarılacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine yönelik itiraz süreci başlayacak.
28 Ocak 2019 Pazartesi – Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklere ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanacak.
29 Ocak 2019 Salı – Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, YSK tarafından incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü. (Saat 17.00’ye kadar)
Bu kapsamda yapılacak itirazların YSK tarafından karara bağlanmasının son günü. (Saat 23.59’a kadar)
Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.
31 Ocak 2019 Perşembe – Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
İtirazların değerlendirilmesinin ardından ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.
Siyasi partilerin aday adayı listelerini büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.
Şubat ayı takvimi
1 Şubat 2019 Cuma – 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
3 Şubat 2019 Pazar – Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.
7 Şubat 2019 Perşembe – Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.
10 Şubat 2019 Pazar – Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.
Ön seçim sandık kurulları sayım-döküm işlemlerini tamamlayarak düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecek ve ön seçim ilçe seçim kurulları da ilçe birleştirme tutanakları düzenleyecek.
11 Şubat 2019 Pazartesi: Ön seçim sonuçları ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.
16 Şubat 2019 Cumartesi – YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararları il seçim kurullarına bildirecek.
18 Şubat 2019 Pazartesi – İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.
19 Şubat 2019 Salı – Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.
Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü.
Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00’ye kadar başvurularının son günü.
Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanacak ve saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanması istenilecek.
21 Şubat 2019 Perşembe – Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
22 Şubat 2019 Cuma – Saat 08.00’de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.
İl ve ilçe seçim kurulları, geçici adayların kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığını doğrudan incelemeye alacak.
23 Şubat 2019 Cumartesi – Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.
25 Şubat 2019 Pazartesi – Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlanacak.
Haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.
27 Şubat 2019 Çarşamba – İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı YSK’ye itirazlarının son günü.
Adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK tarafından kesin karara bağlanmasının son günü.
Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü.
İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmaları bitirilecek.
28 Şubat 2019 Perşembe – Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.
Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetler ilçe seçim kurulunca karara bağlanacak.
Mart ayı takvimi
1 Mart 2019 Cuma – YSK’nin il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.
Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü.
Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.
2 Mart 2019 Cumartesi – Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.
Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.
3 Mart 2019 Pazar – Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.
İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.
9 Mart 2019 Cumartesi – İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.
10 Mart 2019 Pazar – Geçici ilçe seçim kurullarının oluşumu tamamlanacak.
11 Mart 2019 Pazartesi – Siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatlerini yazılı olarak ilçe seçim kurullarına bildirmelerinin son günü.
12 Mart 2019 Salı – Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işlemi yapılacak.
Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatleri belirlenerek ilan edilecek.
21 Mart 2019 Perşembe – Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.
23 Mart 2019 Cumartesi – Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişiler SEÇSİS’e işlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.
Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.
24 Mart 2019 Pazar – Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
25 Mart 2019 Pazartesi – İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.
28 Mart 2019 Perşembe – Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılacak.
29 Mart 2019 Cuma – İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.
30 Mart 2019 Cumartesi – Seçim propagandasının sonu.
31 Mart 2019 Pazar – Oy verme günü.
İl ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca saat 05.00’te malzeme torbaları bina sorumlularına teslim edilecek. Bina sorumluları da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edecek.
Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edilecek.
Seçim yasakları saat 24.00’te sona erecek. *Haber: Şerif Erel

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

JANDARMADAN BAŞARILI OPERASYON
JANDARMADAN BAŞARILI OPERASYON

Simav’da esrar kullanmak ve tarihi eser kaçaklığı yapmak sucundan iki kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Jandarma

BİÇER; “KONUŞAN SİMAV, ÖZLEMİMDİ”
BİÇER; “KONUŞAN SİMAV, ÖZLEMİMDİ”

Belediye Başkanı Adil Biçer, düzenli olarak gerçekleştirdiği vatandaş ve esnaf ziyaretlerinden birisini daha geride bıraktı. Çalışma

KYK YURDUNDA KAYIT HAREKETLİLİĞİ
KYK YURDUNDA KAYIT HAREKETLİLİĞİ

Eğitim ve öğretim döneminin ilk 3 haftası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda geride kalırken, YÖK’e bağlı eğitim