SİMAV KAYMAKAMLIĞI KORONAVİRÜSÜYLE MÜCADELEDE UYGULANACAK KARAR VE YASAKLARI DUYURDU

Ana Sayfa » Simav Haberleri » SİMAV KAYMAKAMLIĞI KORONAVİRÜSÜYLE MÜCADELEDE UYGULANACAK KARAR VE YASAKLARI DUYURDU
Paylaş
Tarih : 24 Mart 2020 - 12:16

Birçok Ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal olanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek, hızlı olması ve 65 yas ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, aslım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesini göz önünde bulunduran Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu kararları başta Sağlık Bakanlığı, İçişleri bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yurt genelinde Valilikler ve bağlı kaymakamlıklar uygulanıyor.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de bu konuda bakanlıklardan gelen genelgeler doğrultusunda Covid-19 küresel salgınıyla ilgili olarak Simav merkez, belde ve köylerinde kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarıyla krizi yönetmeyi sürdürüyor.
Kaymakam Halim, kaymakamlığın internet sitesinden ve belediye hoparlöründen yaptırdığı anonslarla aşağıdaki duyurulara uyulması noktasında vatandaşları bilgilendiriyor;
*Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir.
Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk allında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı acılından risk oluşturmaya devam etmekledirler.
Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarım kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 1l/C maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında: 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra
65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırıl arak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması gerekmektedir.
Anılan kararlar yürürlüğe girmesiyle;
1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakamlığımızca 65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur.
2- Anılan Grup: Kaymakamlığımız, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmaktadır.
3- İlçemizde kaymakamlığımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeleri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmektedir.
* KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN: Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında İçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Genelge Gereğince Toplu Asker Uğurlama Törenlerine Geçici Olarak İzin Verilmeyecektir. Tüm Halkımıza Önemle Duyurulur.
* İller İdaresi Genel Müdürlüğünün İlgi talimat kapsamında Koronavirüs (Covid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla birçok umuma açık işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu.
Ancak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla mezkur talimat kapsamında yer almayan lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda; İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vereceklerdir. Bu nedenle tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarım kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere Kaymakamlarımız tarafından ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, alınan/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.
* Kovıd-19’la Mücadele Kapsamında Alınan Önlemlere bağlı olarak ilgili talimat kapsamında Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire başvurulmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında; alınan tedbirlere ilave olarak; vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu, kuaför vb işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulması gerekmektedir.
* ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönelimler Genel Müdürlüğü’nün Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri genelgesine bağlı olarak: Bilindiği üzere, Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam etmektedir.
Bu çerçevede, 2020/5 ve 2020/7 sayılı Genelge 81 İl Valiliğine gönderilmiştir.
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun mezkûr hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesini dair tavsiyeleri hasebiyle ilave tedbirlerin alınması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu kapsamda:
1. Nikâh işlemleri ile ilgili olarak;
a) İki nikâh merasimi arasında yeterli sürenin bırakılması, her nikâh merasiminden sonra salonların havalandırılması ve dezenfekte edilmesi,
b) Belediye binaları ve belediye nikâh salonları dışında gerekli olmadıkça nikâh kıyılmaması,
c) Nikâh merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve sosyal mesafeyi koruyacak biçimde düzenleme yapılması.
2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma hizmetleri ile ilgili olarak;
a) Bilim Kurulunca riskli grupta oldukları belirtilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında olası risklere karşı korunması amacıyla mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını sağlamaya yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinde bulunulması,
b) Öte yandan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkmasının zorunlu olduğu hallerde ihtiyaçlarının karşılanması hususunda imkânlar nispetinde yardımcı olunması ve böylece toplu taşıma araçları kullanımlarının asgari düzeye indirilmesi,
3. Atıkların toplanmasına yönelik olarak;
a) Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınması,
b) Bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinden doğrudan gerekse şehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman temini *Haber: Zekeriya Türkel

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

SİMAV’DA ‘YEŞİL REÇETE‘ OPERASYONU: 3 GÖZALTI
SİMAV’DA ‘YEŞİL REÇETE‘ OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Sahte reçete, başkasına ait reçete gibi usulsüz gereçlerle Simav’da ki bazı eczanelerden yeşil reçeteli ilaçları usulsüz temin edenlere

SİMAV’A E-SINAV MERKEZİ AÇILIŞI SÜRÜCÜ ADAYLARINI ARTIRDI
SİMAV’A E-SINAV MERKEZİ AÇILIŞI SÜRÜCÜ ADAYLARINI ARTIRDI

Simav Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu hizmet binasında 2020’nin sonunda ilk kez hizmete giren e-Sınav Merkezi, Simav’da

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞACAK
GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞACAK

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, son gerçekleştirdiği Kasım dönemi ilk meclis toplantısı sonunda Belediye olarak yapılan hizmet ve projelerle